Нууцлал

Шинэчилсэн:

Энэхүү Нууцлал буюу Нууцлалын бодлого нь хэрэглэгчийн macstore.mn вэбсайтад үүсгэсэн мэдээллийг хадгалах, түүний нууцлалыг хангах үйл ажиллагаанд баримтлах бодлогын баримт бичиг юм.

Хувийн мэдээлэл

Хувийн мэдээлэл гэдэгт хэрэглэгчийг шууд болон шууд бусаар таних дахин давтагдашгүй аливаа мэдээллийг хэлнэ. Үүнд:

 1. нэр
 2. утасны дугаар
 3. имэйл хаяг
 4. байршил
 5. регистерийн дугаар
 6. хаяг гэх мэт.

Хандалтын мэдээлэл

Үйлчлүүлэгч вэбсайтад зочлох бүрт интернэт протокол хаяг ба ашиглаж буй төхөөрөмж (компьютер, гар утас, таблет, ухаалаг ТВ гэх мэт)-ийн мэдээлэл macstore.mn-д дамжуулагддаг. Хандалтын мэдээлэлд:

 1. IP хаяг (202.xx.78.xxx)
 2. үйлдлийн систем (Android, Windows, macOS, iOS гэх мэт)
 3. хөтөч (Chrome, Safari, Firefox зэрэг)
 4. дэлгэцийн хэмжээ (1024x768 ... 1440x2560)
 5. хэлний сонголт (монгол, англи, испани г.м)

Мэдээлэл цуглуулах

Бид үр ашигтай, оновчтой үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор үйлчлүүлэгчийн хандаж буй төхөөрөмжийн зарим мэдээлэл болон хувийн мэдээллийг хэрэглэгчийн үйлдэл хийснээр цуглуулдаг.

Мэдээлэл дамжуулах

Үйлчилгээний ашиглалт, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, түүний үр дүнд дүн шинжилгээ хийх үүднээс вэбсайтаар зочилж буй үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд дамжуулж болно.

Ингэхдээ бид Google, Amazon, Facebook (Meta) зэрэг дэлхийд танигдсан компанийг сонгон тэдгээрийн багаж хэрэгслийг ашигладаг.

Хувийн мэдээлэл устгуулах

Хэрэв та macstore.mn вэбсайтад үүсгэсэн өөрийн хувийн мэдээллийг устгуулах бол бидэнд хүсэлт гаргана уу.

Манай албан ёсны имэйл хаяг info@macstore.mn.

Бид таны хүсэлтийг хүлээн аваад ажлын 7-10 хоногт шийдвэрлэх болно.

Энэхүү нууцлалын бодлого нь тогтсон цаг хугацаагүйгээр шинэчлэгдэх боломжтой бөгөөд үйлчлүүлэгч шинэчлэлтийг энэ хуудаснаас уншиж танилцана.


Нууцлалын бодлого боловсруулсан:
"Мак Стор Монголиа" ХХК